Japonia. Kyoto. Buddyjska świątynia Hongwaji, sierpień 2004

Japonia. Kyoto. Buddyjska świątynia Hongwaji, sierpień 2004