Japonia. Kyoto. Buddyjska świątynia Hongwaji. Elementy zdobienia, sierpień 2004

Japonia. Kyoto. Buddyjska świątynia Hongwaji. Elementy zdobienia, sierpień 2004