Japonia. Kyoto. Ulica w centrum Kyoto, sierpień 2004

Japonia. Kyoto. Ulica w centrum Kyoto, sierpień 2004