Japonia. Kyoto. ¦wi±tynia shintoistyczna na wzgórzu. ¬ródełko, sierpień 2004

Japonia. Kyoto. ¦wi±tynia shintoistyczna na wzgórzu. ¬ródełko, sierpień 2004