Japonia. Kyoto. Buddyjska świątynia Taizo-in, sierpień 2004

Japonia. Kyoto. Buddyjska świątynia Taizo-in, sierpień 2004