Polska. Biebrzański Park Narodowy. Biebrza. Odcinek między Osowcem a Brzostowem. Ważka na trzcinie, maj 2002

Polska. Biebrzański Park Narodowy. Biebrza. Odcinek między Osowcem a Brzostowem. Ważka na trzcinie, maj 2002