Polska. Biebrzański Park Narodowy. Biebrza. Odcinek między Osowcem a Brzostowem. Starorzecze, maj 2002

Polska. Biebrzański Park Narodowy. Biebrza. Odcinek między Osowcem a Brzostowem. Starorzecze, maj 2002