zdjęcie autora

piotr poniedziałek

kontakt

Pytania i reklamacje związane z obsługiwanymi przeze mnie serwisami internetowymi należy kierować na adres: poniedz@tlen.pl

W innych sprawach proszę pisać na adres: pponiedz@wp.pl

Uwagi dotyczące niniejszego serwisu proszę wpisywać do formularza znajdującego się poniżej. Należy wpisać przynajmniej email oraz imię i nazwisko lub nickname.

imię:

nazwisko:

nickname:

kod:

miasto:

ulica i numer domu:

kraj:

e-mail:

telefon :

uwagi:

   

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych prowadzonej przez właściciela tej strony, Piotra Poniedziałka, a także oświadczam, iż zostałam(em) poinformowana(y), że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, poprawiania ich, a także możliwość żądania usunięcia ich z bazy danych.